DIAMANTOVÉ WEB ŠTÚDIO

Tvoríme moderné a úspešné web stránky, vďaka ktorým sa ich majitelia radujú z úspechu. Je samozrejmé, že v dnešnej dobe je internetová reklama nevyhnutná, hlavne pre rast a vývoj firmy alebo podniku, prípadne propagáciu organizácie či združenia. Web stránky prinášajú neuveriteľné množstvo výhod a každým všedným dňom rastie ich potenciál.

  • individuálny prístup – každý odbor si vyžaduje jedinečné riešenie
  • redakčný systém pre úpravu obsahu stránok – nie je nutná znalosť programovania
  • podpora a vývoj – neustále zdokonaľovanie schopností
  • servis web stránok – optimalizácia (rýchlosť načítania stránky, samotná veľkosť elementov) oprava, príp. konfigurácia nastavení a pod.

Redakčný systém je pracovný prostriedok (nástroj) redakcie (v klasickej tlači alebo na internete), ktorý podporuje vlastný redakčný proces, najmä pri koordinácii a zostavovaní príspevkov (napr.jednoduchý textový editor alebo content management system), redakčný system (podpora redakcie) – content management system (orientovaný na workflow), ktorý je prispôsobený špecifickým požiadavkám spracovania a archivácie vo vydavateľstvách resp. v redakciách. Je to teda content management system alebo web content management system.

Výhody užívania redakčného systému:

  • pohodlné publikovanie obsahu internetových stránok bez znalosti programovania – pre správu webstránky sa stačí prihlásiť menom a heslom (ktoré je zabezpečené šifrovaním) cez internetový prehliadač a napĺňať obsah jednotlivých stránok podobne ako v textovom editore.
  • decentralizovaná správa obsahu – vaša stránka môže byť aktualizovaná kdekoľvek a kýmkoľvek, s možnosťou obmedzenia na vybranú časť stránky (prístupové práva).
  • jednotný grafický design – autor obsahu sa nemusí zaujímať o celkový design stránky, ten je jednotný podľa požiadaviek klienta.
  • oddelenie obsahu od grafického designu – design stránky je možné jednoducho zmeniť bez potreby upravovať pôvodné dokumenty.
  • škálovateľnosť – systém je možné jednoducho, väčšinou počas prevádzky dopĺňať o rôzne nové funkcie pomocou rozširovacích modulov.
  • nezávislosť od správcu internetových stránok – používanie redakčného systému je jednoduché a intuitívne
Advertisements